Embilink-Workboat

Home / Produkt / Embilink-Workboat

Embilink Workboat er eit system for overvaking av data frå arbeidsbåtar. Det betyr at ein kan få smøreoljetrykk, motortimar, GPS-posisjon, dieselforbruk, osv. frå alle arbeidsbåtar inn i same system.

Med driftsdata samla på ein stad, blir det lettare å planlegge bunkring og vedlikehald. Ein kan sette systemet opp slik at ein får alarmar ved kritiske måleverdiar. I dashbordet kan ein lese ut både no-verdiar og historisk trend: