Automasjon

Home / Produkt / Automasjon

Modulbasert maritim automasjon

Me brukar elektronikk som er laga for maritim bruk.  Systemet er modulbasert og kan byggast ut med inngangs- og utgangskort etter behov.  Det er også mogleg å legge inn styrefunksjonar, sidan hovudmodulen baserer seg på PLS teknologi.  Denne modulære «byggekloss» oppbygginga gjer Embilink eigna til mange ulike måle eller styre formål.

PLS med innebygd mobil-modem
Tilleggsmodul