Data-analyse

Home / Data-analyse

Målingane som vert samla av Embilink-systemet vert lagra i ein database. Data frå mange målestasjonar og lokasjonar kan miksast etter behov, og visast i forskjellige grafiske «dashboard’s.» Desse kan setjast opp etter dine ønskjer, og tilpassast etter kvart som nye krav til presentasjon eller analyse dukkar opp.

For vidare analyse kan ein hente ut data frå systemet og analysere og bearbeide data i t.d. Excel – sjå vår steg-for-steg-guide som viser korleis.