Produkt

Home / Produkt

Embicon leverer Embilink-plattforma – eit system som strekkjer seg frå informasjonshenting til presentasjon.

  • Embilink Aqua er ei løysing for innsamling av nøkkeldata innan fiskehelse: T.d. oksygennivå – saltnivå – havstraum – bølgjer 
  • Embilink-A2 er ein målestasjon i Aqua-systemet som er bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar
  • Embilink Lab er eit portabelt system som gjer at ein kan sette opp lab der behovet trengs
  • Embilink WiSi er eit trådlaust sensor-grensesnitt som forenklar temporære målingar
  • Embilink Workboat er eit system for overvaking av data frå arbeidsbåtar

Me forhandlar sensorar, produserer automasjonsskap og lagar presentasjon av dine data slik du vil ha det.

Eksempel på leveranse: måling av oksygen, temperatur og salinitet. Dette er live-data!


Oksygen-, temperatur og salinitetsmåling live frå Stokksundet mellom Bømlo og Stord  (sjå meir her)