Datasikkerheit

Home / Datasikkerheit

Pålogging

Embilink systemet har pålogging med brukarnamn og passord på data som du ikkje ønskjer å dela med andre. Kva data forskjellige brukarar skal ha tilgong til, kan administrerast av IT ansvarleg i verksemda di eller av oss.

Kryptering

Me brukar kryptert dataoverføring for å sikre at dine data ikkje kjem på avveie. Dette kan du sjekke ved at adressa i nettlesaren viser ein grøn hengelås. På interne nettverk der sjølve nettet er sikra kan denne krypteringa sløyfast.