Eksport til Excel o.a.

Home / Eksport til Excel o.a.

Det er enkelt å hente ut data frå eit dashboard og importere det i Excel eller andre program for vidare analyse:

  1. Klikk på overskrifta “Temperatur” i grafen, og så på menysymbolet ≡.  Velg “Export CSV (series as columns)”

  2. Målingane frå grafen vil no bli lasta ned på datamaskinen og får filnamnet “grafana_data_export.csv”
  3. Klikk på fila og åpne den i Excel, eller start Excel og importer fila frå menyen Data og “Fra Tekst”.
    Alternativt kan du laste ned og åpne denne Excel-fila, og trykk på “Importer og lag diagram” knappen. Då importerast CSV fila automatisk, og det blir laga eit diagram i excel.