Embilink-WiSi

Home / Produkt / Embilink-WiSi

Embilink WiSi

Trådlaust sensorinterface
Embilink-WiSi

Embicon utviklar no eit trådlaust sensor-grensesnitt som skal forenkle temporære målingar.  Dette er ei utviding av Embilik-Aqua systemet og er kompatibelt med Embilink-A2.  Det betyr at ekstra målingar kan utførast i merdar som har Embilink-A2 utan fysisk kopling i skapet.  Embilink WiSi har innbygd oppladbart batteri som forsyner sensoren, og kommuniserer trådlaust med Embilink-A2.  Forskjellige sensor-typar kan koplast til Embilink WiSi.