Embilink Lab

Home / Produkt / Embilink Lab

Spesielle kortsiktige målebehov

Kva er situasjonen i merd 32?  Sett opp Embilink Lab og sjekk!
Embilink Lab er eit portabelt system som gjer at ein kan sette opp Lab der behovet trengs.
Systemet har muligheit for batteridrift, det har innebygd trådlaust nett, og ein kan koble til mange ulike sensorar, GPS, og utstyr som gir relevant og nyttig informasjon.